Great North Canadian Holding má desítky let zkušeností v oblasti ropy a plynu. Naše obchodní vztahy jsou založeny na přímé a spravedlivé spolupráci v tomto průmyslovém odvětví.

Výzkumná technologie

Great North Canadian Holding využívá nejnovější seismickou a vrtnou technologii k podrobení průzkumných fází našich projektů. Na podporu aktivit využíváme spolupráci s místními společnostmi.

Rozvoj půdy a nerostných surovin

Při rozvoji nerostů pro potenciální zásoby ropy a plynu je naším cílem minimalizovat dopad na životní prostředí a zachovat vztahy se společností a jejími místními sociálními činiteli. Průzkum ropy a zemního plynu je nezbytnou součástí lidské existence, ale měl by být prováděn způsobem, který je pro všechny zúčastněné strany ekologický a adekvátní.

Výroba a provoz ropy

Výroba ropy z tisíců metrů pod zemí vyžaduje mnoho úsilí a znalostí. Prostřednictvím dlouholetých zkušeností a pomoci od vybraných odborníků z oboru máme k dispozici zdroje pro efektivní fungování vrtů.